top of page

秋風起,肌膚開始乾,點算好!?


為什麼到了秋天,肌膚自覺有補水嘅需求?因氣候變化,皮膚無法順利鎖住水份和油份。市面上好多護膚品牌,強調成份很珍貴,覺得搽上皮膚上即時感受到濕濕潤潤,就有效果。但其實大部分護膚品的成份只可以傳送到表皮層。

首先,早晚使用保濕精華係非常基本的做法。而想使用面膜的話,建議使用膏狀面膜,因paper mask類,水份容易從面膜嘅表面蒸發。而密封肌膚嘅膏狀面膜令水份增加,讓滋潤和水份深入到肌膚深處。

所以如果肌膚太乾而上唔到妝嘅時候,即時敷塊paper mask再化妝就反而有效用。

立刻Click入連結睇吓 Tiffany 如何令肌膚由濕度 18.1 升到 49.5!

bottom of page